به نام خدا

 

 

آیین­نامه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی


مصوب جلسات 34 و 40 مورخ 3/3/1393و 30/5/1395 کمیسیون

 

در اجرای مواد 7 و 8 منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب ششصد و چهل و سومین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ 22/2/1388، همچنین مصوبه «نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت­ها و وظایف قرآنی دستگاه­ها» مصوب جلسه اول شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 28/7/1388 و مواد 8 و 9 آیین­نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی مصوب جلسه سوم مورخ 12/4/89 این شورا، در جهت پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاست­ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و انسجام بخشیدن به فعالیت­های کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی که از این پس در این آئین‌نامه به اختصار «کمیسیون» نامیده می­شود، روند کار کمیسیون بر اساس مفاد این آیین­نامه انجام می­شود.

 

ماده 1-تعریف

فعالیت­های تبلیغی­ترویجی قرآنی: فعالیت­هایی که با به کارگیری دانش، روش و ابزارهای مختلف هنر و ارتباطات، به منظور گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می­شود.

 

ماده 2-  ارکان کمیسیون

-        جلسات کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی

-        دبیرخانه کمیسیون

-        کارگروه­های وابسته به کمیسیون

ماده 3- اعضای کمیسیون

1.    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)

2.    معاون قرآن و عترت (نایب رئیس و دبیر کمیسیون)

3.    معاونین و رؤسای سازمان‌ها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با تعیین وزیر 3 تا 5 نفر)

4.    دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی یا نماینده وی

5.    نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری

6.    نماینده مرکز مدیریت حوزه­های علمیه برادران

7.    نماینده مرکز مدیریت حوزه­های علمیه خواهران

8.    نماینده رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

9.   نماینده رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

10.    نماینده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

11.    نماینده رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

12.    نماینده رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

13.    نماینده ستاد کل نیروهای مسلح

14.    نماینده رئیس جامعه المصطفی العالمیه

15.    رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

16. مدیرکل کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی

17. سه نفر از نمایندگان صاحب­نظر مؤسسات قرآنی مردمی

18. رییس سازمان بهزیستی کشور

19. نماینده رییس جهاد دانشگاهی

20. نماینده رییس نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

تبصره 1- دو نفر از صاحب‌نظران مؤسسات قرآنی مردمی با معرفی هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآن و عترت و سومین صاحب‌نظر مردمی عضو کمیسیون، نماینده مؤسسات تبلیغی ترویجی قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواهد بود.

تبصره 2- معاون قرآن و عترت به عنوان نایب رئیس جلسه تعیین و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر کمیسیون منصوب می­شود و مسئولیت مدیریت امور کمیسیون را بر عهده دارد. حضور مدیران کل معاونت قرآن و عترت بدون حق رأی در جلسه بلامانع است.

تبصره 3- مدیرکل کمیسیون به عنوان رئیس دبیرخانه مسئول پیگیری و پشتیبانی علمی و اجرایی کمیسیون و کارگروه‌های وابسته به این مسئولیت منصوب می‌شود.

تبصره 4- دعوت از سایر دستگاه­ها جهت حضور در جلسه حسب ضرورت و با توجه به موضوع جلسه بلامانع است. تغییر در ترکیب کمیسیو‌ن‌، با پیشنهاد کمیسیون و تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی انجام می‌شود.

تبصره 5- نمایندگان صاحب­نظر مؤسسات قرآنی مردمی در کمیسیون بر اساس شرایط مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی و با پیشنهاد و تصویب اعضای کمیسیون انتخاب خواهند شد. 

تبصره 6- شرکت دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسات کمیسیون (بدون حق رأی) بلامانع است.

تبصره 7- در موارد لزوم، با تشخیص دبیر کمیسیون، حضور حداکثر دو کارشناس صاحب‌نظر در حوزه موضوع مورد بررسی بدون حق رأی در جلسه بلامانع است.

ماده 4 - وظایف کمیسیون

1.    تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم در حوزه­ فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای اجرایی شدن منشور

2.    تدوین سیاست­ها‌ی اجرایی امور قرآنی در حوزه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی و پیشنهاد آن به شورای توسعه فرهنگ قرآنی

3.  تدوین و تصویب سازوکارهای مناسب برای تسهیل ارتباطات، هماهنگی و هم­افزایی فعالیت دستگاه­های دولتی و عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تبلیغ و ترویج قرآنی

4.    بررسی، تدوین و تصویب طرح­ها و برنامه­های ملی در حوزه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی

5.    تدوین ضوابط مرتبط با تأمین بودجه و اولویت­های آن و ارائه به شورای توسعه فرهنگ قرآنی

6.    تمهید سازوکارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی و نظارت بر حسن اجرای آن

7.  ارزیابی نحوه انجام وظایف و فعالیت سازمان­ها در حوزه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی

8.  انجام مطالعات و پژوهش­های لازم برای ساماندهی و توسعه فعالیت­های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج مبتنی بر سند راهبردی توسعه فعالیت‌ای تبلیغی ترویجی قرآنی با اولویت انجام توسط دستگاه‌های عضو

ماده 5- جلسات کمیسیون

جلسات کمیسیون­ حداقل 2 نوبت در هر فصل با دعوت رئیس یا دبیر کمیسیون در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می­شود.

تبصره 1- تقویم جلسات کمیسیون­ توسط دبیرخانه تنظیم و به تأیید کمیسیون­ می­رسد.

تبصره 2- جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی موافق اکثریت حاضرین لازم­الاجراست. در موارد ضرورت، جلسه به ریاست نایب رئیس کمیسیون تشکیل می­شود.

تبصره 3- اعضا می‌توانند در مواردی که امکان حضور در هر یک از جلسات را ندارند نظرات خود را به صورت کتبی به دبیرخانه کمیسیون اعلام نمایند. بدیهی است در این صورت این نظرات در اختیار سایر اعضا قرار خواهد گرفت.

تبصره 4- در صورت سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت متناوب هر یک از اعضا در طول سال، موضوع در کمیسیون مطرح و تصمیم­گیری خواهد شد.

تبصره 5- مسائل و طرح­های مورد نظر کمیسیون، پس از تعیین اولویت به صورت دستور جلسه و پیش­نویس مصوبات، توسط دبیرخانه کمیسیون تنظیم و حداقل دو روز پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا می­رسد.

تبصره 6- حذف یا اضافه دستور جلسات عادی و فوق‌العاده با تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه بلامانع است.

تبصره 7- موضوعاتی که در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده و در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرند، برای کلیه اعضای کمیسیون ارسال و چنانچه ظرف مدت 14 روز، نظراتی مبنی بر اصلاح یا تغییر در متن مصوبه، رسماً واصل نشود، تصویب موضوع در اولین جلسه کمیسیون به رأی گذاشته شده و مصوبه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 8- بررسی و طرح مجدد مصوبات کمیسیون منوط به گذشت حداقل شش ماه از زمان تصویب آن می‌باشد؛ ولی با رأی موافق حداقل سه­چهارم اعضا، بررسی و طرح مجدد مصوبات، قبل از انقضای مدت شش ماه امکان­پذیر است.

تبصره 9- در صورتی که موضوعی از طرف حداقل یک سوم اعضا، رسماً به دبیرخانه کمیسیون ارسال و در جلسه کمیسیون اعلام وصول شود، با تأیید رئیس کمیسیون در دستور جلسه قرار خواهد گرفت. تعیین اولویت و نوبت طرح موضوع در جلسه به پیشنهاد دبیرخانه کمیسیون و تأیید رئیس یا نایب رئیس کمیسیون خواهد بود.

تبصره 10-   در موارد خاص، به تشخیص رئیس جلسه یا پیشنهاد سه نفر از اعضا، رأی­گیری به صورت غیر علنی و با ورقه انجام می­شود.

تبصره 11-دبیرخانه کمیسیون و مسئولان کارگروه‌های وابسته موظفند جلسات را به صورت صوتی ضبط و به عنوان اسناد پشتیبان تصمیم‌گیری‌ها مستندسازی نمایند. مسئولان کارگروه‌ها موظفند نسخه خلاصه مذاکرات و مصوبات را حداکثر 10 روز پس از برگزاری جلسات کارگروه به همراه سایر مستندات، به صورت رسمی در اختیار دبیرخانه کمیسیون قرار دهند.

تبصره 12-خلاصه مذاکرات و مصوبات کمیسیون و کارگروه‌های وابسته توسط دبیرخانه کمیسیون تنظیم و برای اعضا ارسال و مشروح آن در دبیرخانه کمیسیون نگهداری و طبقه­بندی می­شود.

تبصره 13-دبیرخانه کمیسیون موظف است نسبت به اعلام وصول موضوعات ارجاعی از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه کمیسیون اقدام و موضوعات را با توجه به اولویت و پس از انجام کارشناسی‌های لازم و تدارک مستندات و متون کارشناسی در دستور کار کمیسیون قرار دهد.

تبصره 14-در صورت نیاز به ارجاع موضوع به یکی از کارگروه‌های وابسته، کلیه مستندات و سوابق طی نامه‌ای با امضای دبیر کمیسیون به مسئول کارگروه ارجاع می‌شود. مسئولان کارگروه‌ها موظفند پس از بررسی و طرح موضوع در جلسات کارگروه، گزارش لازم را کتباً به دبیرخانه کمیسیون جهت اقدامات بعدی ارائه نمایند.

تبصره 15-رئیس، دبیر کمیسیون و مسئولان کارگروه‌ها می‌توانند موضوعات مرتبط با حوزه کاری کمیسیون را پس از طرح در جلسه رسمی و تصویب اکثریت اعضا در دستور کار قرار دهند. مسئولان کارگروه‌ها موظفند دستورات جلسات کارگروه را با دبیرخانه کمیسیون هماهنگ نمایند.

ماده 6 دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی

اداره‌کل کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به عنوان دبیرخانه کمیسیون مسئول پشتیبانی علمی و اداری و اجرایی کمیسیون و پیگیری مصوبات و گزارش اقدامات می‌باشد.

ماده 7 - کارگروه­های وابسته به کمیسیون

کمیسیون­ عنداللزوم می­تواند به منظور حسن انجام وظایف خود و تسریع در تصمیم­سازی برای جلسات، کارگروه­­های مورد نیاز را با حضور صاحب­نظران و مدیران دستگاه­های ذی­ربط به صورت دائمی یا موقت تشکیل دهد.

تبصره 1- رئیس و اعضای کارگروه­ها با رأی اکثریت اعضای کمیسیون انتخاب می­شوند.

تبصره 2- ریاست کارگروه­ها با تصویب رئیس یا دبیر کمیسیون انتخاب شده و حکم ریاست نیز برای آنها صادر خواهد شد.

تبصره 3- رئیس یا دبیر هر کارگروه موظف است نسبت به برگزاری جلسات و مستندسازی اقدامات لازم را طبق دستورالعمل­های کمیسیون به عمل آورده و یک نسخه از مستندات را به دبیرخانه کمیسیون ارائه نماید.

تبصره 4- دستور کارگروه­ها می­تواند از طرف کمیسیون به آنها ارجاع شده یا موضوعات ابتدا در  کارگروه­ها مطالعه و بررسی شود و پس از تعیین اولویت در کمیسیون مورد بحث و اظهار نظر قرار گیرد.

ماده 8- ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات

به منظور ایجاد انسجام و وحدت رویه در مصوبات کمیسیون‌ها­ی تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مصوبات توسط دبیرخانه کمیسیون تنظیم و پس از هماهنگی با دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، با امضای رئیس کمیسیون به دستگاه­های ذی­ربط ابلاغ می­شود.

تبصره 1- در موارد نیاز مصوبه کمیسیون جهت تصویب نهایی به شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه می­شود.

تبصره 2- مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات و گزارش آن به کمیسیون بر عهده دبیرخانه کمیسیون است.

تبصره 3- ماده 9- این آیین­نامه مشتمل بر 9 ماده و 28 تبصره در جلسات 34و 40 مورخ  3/3/93 و 30/5/1395کمیسیون به تصویب رسیده است.